Skip to navigation

Upphandling av årsredovisningsproduktion och strategisk kommunikation är avslutad

Selektiv upphandling av ramavtal avseende konsultstöd för produktion av årsredovisning samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation, Dnr 2010/148 är avslutad.

Eventuella frågor besvaras av Christina Hillesöy
tel: 08-555 17 123 eller e-post christina.hillesoy@ap3.se

Tilldelningsbeslut >>