Skip to main content Skip to navigation

Upphandling av kvalificerade juristtjänster

Tredje AP-fonden avser att upphandla kvalificerade juristtjänster i enlighet med de angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor.

Förfrågningsunderlaget  består av följande delar:

1. Anbudsförfrågan >>

2. Kravspecifikation (Bilaga 1) >>

3. Ramavtalsmall (Bilaga 2) >>

Sista anbudsdag är den 10 september 2015 senast klockan 15.00.

Frågor avseende upphandlingen kan senast ställas senast 10 dagar innan anbudstidens utgång och skall skickas till: juristupphandling2015@ap3.se