Gå direkt till navigering

Etikrådet anställer en generalsekreterare

För att ytterligare förstärka Etikrådets arbete har John Howchin anställts som generalsekreterare. Hans huvudansvar blir att koordinera Etikrådets bolagsdialoger och de investerarinitiativ som rådet stödjer. Vidare kommer han vara delaktig i att utveckla Etikrådets strategier och fokusområden.

John Howchin arbetar idag på Norges Bank Investment Management (NBIM) där han är senior analytiker med ansvar för miljöanalyser, bolagsdialoger och strategiutveckling. Han arbetade tidigare i 5 år på GES Investment Services som vice VD, analyschef samt miljöanalytiker. Sammantaget har han arbetat med miljö- och etikfrågor sedan 1998.

– Det är mycket glädjande att vi får in en så kompetent och erfaren medarbetare som John i Etikrådet. Med erfarenhet från både analys av miljö- och sociala frågor samt från en institutionell placerare, som lägger stor vikt vid dessa frågor, kommer han att kunna bidra mycket till att utveckla Etikrådets verksamhet, säger Christina Hillesöy, Etikrådets ordförande 2009.

John tillträder sin tjänst som generalsekreterare i Etikrådet under första kvartalet 2010.

För mer information kontakta:
Christina Hillesöy
Etikrådets ordförande 2009
Tel: 08-555 17 123
christina.hillesoy@ap3.se

 

Om Etikrådet
Första till Fjärde AP-fonderna är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. De fyra konkurrerande fonderna fick 2001 samma uppdrag: att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

I början av 2007 bildades Etikrådet för att samordna de fyra fondernas arbete med miljö- och etikfrågor i de bolag fonderna äger aktier i utanför Sverige. Fondernas respektive etik- och miljöpolicys bygger på den svenska statens värdegrund så som den kommer till uttryck genom undertecknande av internationella konventioner och utrikespolitiska ställningstaganden. Syftet med Etikrådet är att genom att kraftsamla såväl resurser som röster öka fondernas möjlighet att påverka de utländska bolag fonderna investerar i att bedriva sin verksamhet utan att bryta mot fondernas etiska riktlinjer för placeringar.Etikrådet består av en ordinarie representant och en suppleant från Första-Fjärde AP-fonderna.