Gå direkt till navigering

Få kvinnor i börsbolagens koncernledningar

Andel kvinnor i koncernledningar i bolag på Stockholmsbörsen uppgick till endast 12 procent visar en undersökning som Tredje AP-fonden har genomfört.
 
Undersökningen visar att närmare hälften av 266 börsbolag inte hade någon kvinna alls i koncernledningen. I snitt fanns det 0,8 stycken kvinnor i koncernledningen per bolag. Andelen kvinnor i ledningsgrupper är därmed ännu lägre än andelen kvinnor i styrelser som ligger runt 17 procent.

Undersökningen visar att ungefär hälften av kvinnorna i koncernledningarna hade positioner inom ekonomi och finans, personal samt information och IR (Investor relations). 

– Det finns ett samband mellan rekryteringsbasen för kvinnor till styrelser och bolagens ledningsgrupper. Få kvinnliga chefer i ledningsgrupperna innebär att rekryteringsunderlaget med kvinnor till företagens styrelser blir begränsat. Att bredda basen med kvinnliga chefer på ledningsnivå är viktigt för att säkerställa mångfald i styrelserna, säger Hans Lindberg, chefsstrateg, Tredje AP-fonden.

Undersökningen som AP3 har låtit göra grundar sig på 266 börsbolags årsredovisningar för verksamhetsåret 2005.

 

Klicka här för att ladda ned undersökningen samt grafer >>

För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, AP3
Telefon 08-555 171 23 eller 0709-51 72 23, christina.hillesoy@ap3.se