Gå direkt till navigering

Flaggningsmeddelande Arise Windpower AB

Tredje AP-fonden har per den 31 mars flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fonden äger efter flaggningen 4 636 363 aktier som tillsammans representerar 14,75 procent av bolagets aktiekapital.

För mer information kontakta
Tredje AP-fonden
Telefon: 08-555 17 123
E-post: christina.hillesoy@ap3.se