Gå direkt till navigering

Flaggningsmeddelande Munters

Tredje AP-fonden har per den 28 oktober sålt 200 000 aktier i Munters AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 054 049 aktier som tillsammans representerar 4.2 procent av bolagets aktiekapital och  röstetal.*) 

(*) Beräknat på 25 000 000 aktier)

För mer information kontakta:
Christina Hillesöy, Informationchef, Tredje AP-fonden
Telefon: 08-555 17 123, mobil: 0709-51 72 23,
e-post: christina.hillesoy@ap3.se