Gå direkt till navigering

Förenklad upphandling av sjukvårdsförsäkring

Tredje och Fjärde AP-fonden, nedan benämnt AP-fonderna, upphandlar obligatorisk sjukvårdsförsäkring för alla anställda i enlighet med nedanstående bilagor.

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling 2007:1091 (LOU) och anbud skall vara inlämnat till Försäkringsstrategi Sverige AB senast 2015-08-17. Observera att för sent ankommet anbud ej kommer att prövas.

Anbudsinbjudan sjukvårdsförsäkring AP3 och AP4 >>
Bilaga 1-5 till Anbudsinbjudan >> 
Frågor, svar och kompletteringar >>