Gå direkt till navigering

Förtroendeskapande åtgärder i Tredje AP-fonden

För att stärka förtroendet för Tredje AP-fonden har styrelsen och VD Kerstin Hessius bland annat vidtagit nedanstående åtgärder.

  • Tredje AP-fondens styrelse och VD Kerstin Hessius har idag på hennes initiativ träffat en överenskommelse om att den gratifikation som avsåg 2007 ska återbetalas.
  • Styrelsen har vidare beslutat om att begränsa det rörliga ersättningssystemet för fondens övriga anställda för 2009. Ingen rörlig ersättning kommer att betalas ut för verksamhetsåret 2009 om fonden redovisar ett negativt resultat. Taket för rörlig ersättning sänks från fyra till två månadslöner för de chefer som ingår i ledningsgruppen. Dessutom kommer berörda personer i ledningsgruppen att även fortsättningsvis avstå från en ökning av den fasta lönen under 2009. Liksom tidigare utgår ingen rörlig ersättning för fondens VD och chefen för riskkontroll.
  • Om regeringens översyn av riktlinjerna för rörlig ersättning leder till mer restriktiva regler kommer Tredje AP- fonden att anpassa sig till dem.
  • Styrelsen vill poängtera att ingen rörlig ersättning har betalats ut för verksamhetsåret 2008 till någon av Tredje AP-fondens anställda.
”Styrelsen i Tredje AP-fonden är angelägen om att stärka förtroendet för fonden. Jag är glad att vi nu kan lägga frågan om gratifikationen bakom oss. Därmed kan fondens anställda och styrelsen koncentrera sig på den centrala uppgiften att förvalta pensionskapitalet”, säger Claes de Neergaard, ordförande i Tredje AP-fonden.
 
”Som VD för Tredje AP-fonden är mitt främsta ansvar att se till att fonden skapar ett långsiktigt gott förvaltningsresultat och uppbär allmänhetens förtroende. Min förhoppning är att mitt initiativ och dagens överenskommelse ska bidra till detta”, säger Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden.
 
För mer information kontakta:

Claes de Neergaard, Ordförande Tredje AP-fonden
via Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef Tredje AP-fonden,
telefon: 08-555 17 123, 0709-517 223, christina.hillesoy@ap3.se