Gå direkt till navigering

AP3 har en viktig roll och ett ansvarfullt uppdrag i det svenska pensionssystemet. De pengar fonden förvaltar är till för både dagens och morgondagens pensionärer.

AP3s förvaltningsstrategi bygger på processer och strukturer som ska vara långsiktigt hållbara i syfte att skapa god avkastning till en rimlig risk. Fondens unika sätt att arbeta mot det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent realt per år är genom att sätta hållbara, flexibla samt ansvarstagande strategier.

Mål och förvaltningsstrategi

Vårt mål

Förvaltningsstrategin handlar om att sätta samman en portfölj av olika tillgångar som med rimligt risktagande kan nå vårt avkastningsmål som värdesäkrar den svenska allmänna pensionen.

AP3s viktigaste uppgift
Vår portfölj

Förvaltningsstrategi med diversifiering i fokus

Genom att investera i både noterade och onoterade tillgångar lokalt och globalt, har AP3 skapat en diversifierad portfölj. Vår framgångsrika förvaltning har resulterat i hög tillväxt av kapital, vilket bidrar till stabila pensionsutbetalningar.

Vår portfölj
Placeringsregler

Vi styrs av lagen

Placeringsreglerna sätter ramen för AP-fondernas uppdrag och styrs av AP-fondslagen, som innehåller uttalade placeringsregler fastställda av riksdagen.

Placeringsregler
Intern kontroll

Ansvar och roller

I AP3s ansvar ingår att se till att fonden har god intern kontroll. Detta görs genom ett fast ramverk som definierar fondens styrsystem, riskhantering och kontrollstruktur.

God intern kontroll är en del av vårt ansvar