Gå direkt till navigering

Förvaltning

AP3 har en viktig roll och ett ansvarfullt uppdrag i det svenska pensionssystemet. De pengar fonden förvaltar är till för både dagens och morgondagens pensionärer. AP3s förvaltningsstrategi bygger på processer och strukturer som ska vara långsiktigt hållbara i syfte att skapa god avkastning till en rimlig risk. Fondens unika sätt att arbeta mot det långsiktiga avkastningsmålet om 3,5 procent realt per år är genom att sätta hållbara, flexibla samt ansvarstagande strategier.