Gå direkt till navigering

Här kan du läsa mer om AP3s olika värdepappersinnehav.

För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid valet av investeringar och i förvaltningen av bolagen i portföljen.

 

Här kan du ladda ner AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2021

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

AP3 Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeringar i fastigheter, skog, infrastruktur och alternativa strategier >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2020

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeringar i fastigheter, skog, infrastruktur och alternativa strategier >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2020

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeringar i fastigheter, skog, infrastruktur och alternativa strategier >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2019

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2019

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2018

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeirngar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2018

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2017

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat  >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur  >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2017

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat  >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur  >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2016

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2016

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2015

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

Aktier och räntemandat >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

 

 

 

 

27 augusti, 2021