Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Här kan du läsa mer om AP3s olika värdepappersinnehav.

För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid valet av investeringar och i förvaltningen av bolagen i portföljen.

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2019

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2019

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2018

AP3s innehav svenska aktier >>

AP3s innehav utländska aktier >>

AP3s innehav räntor >>

Aktier och räntemandat >>

AP3s investeringar i onoterade aktier >>

AP3s investeirngar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2018

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2017

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat  >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur  >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2017

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat  >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur  >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2016

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 30 juni 2016

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

AP3s external and internal holdings fixed income >>

Aktier och räntemandat >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

Här kan du ladda ned AP3s värdepappersinnehav per den 31 december 2015

AP3s holdings equities Sweden >>

AP3s holdings all equities, excl. Sweden >>

Aktier och räntemandat >>

Investeringar i onoterade aktier >>

Investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur >>

 

 

 

 

 

16 maj, 2016