Gå direkt till navigering
 20202019201820172016
Totalt, mdkr423,0393,7340,7345,2324,4
varav
Svenska aktier52,148,837,344,540,3
Utländska aktier140,7124,690,8108,498,4
Nominella räntebärande, Sverige41,532,737,345,845,2
Nominella räntebärande, utlandet56,661,066,654,354,8
Reala räntebärande, Sverige3,84,94,94,84,8
Reala räntebärande, utlandet22,623,819,01615,7
Onoterade aktier, Sverige och utlandet17,815,513,110,310
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav82,776,966,45752
       Vasakronan21,020,617,715,213,8
        Hemsö20,217,114,011,810,1
        Farmoor2,83,23,23,1
        Regio4,53,83,32,31,7
        Sagax4,03,21,51,10,9
        Trenum3,42,82,21,61,3
        Trophi7,56,76,25,36,3
        Ellevio6,46,26,15,45,2
        Polhem0,50,3
        Skog och jordbruksmark6,04,75,35,05,7
        Internationella fastighetsfonder6,58,26,76,27,0
Övriga tillgångar 1)4,85,65,34,23
1) Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.