Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering
 30 juni 201920182017201620152014
Totalt, mdkr374,1340,7345,2324,4303288,3
varav
Svenska aktier44,237,344,540,334,231,7
Utländska aktier115,490,8108,498,498,7100,5
Nominella räntebärande, Sverige34,737,345,845,235,937,8
Nominella räntebärande, utlandet65,666,654,354,859,957,2
Reala räntebärande, Sverige5,04,94,84,85,812,5
Reala räntebärande, utlandet19,919,01615,7132,8
Onoterade aktier, Sverige och utlandet14,513,110,31010,210,6
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav70,466,4575242,633,4
       Vasakronan18,117,715,213,812,210,2
        Hemsö15,514,011,810,18,26,7
        Farmoor3,33,23,1
        Regio3,63,32,31,70,9-
        Sagax2,01,51,10,90,80,5
        Trenum2,52,21,61,3--
        Trophi6,56,25,36,33,42,7
        Ellevio6,46,15,45,24,8-
        Skog och jordbruksmark4,95,35,05,75,54,8
        Internationella fastighetsfonder7,56,76,27,06,68,5
Övriga tillgångar 1)4,35,34,232,71,8
1) Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.