Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering
 201920182017201620152014
Totalt, mdkr393,7340,7345,2324,4303288,3
varav
Svenska aktier48,837,344,540,334,231,7
Utländska aktier124,690,8108,498,498,7100,5
Nominella räntebärande, Sverige32,737,345,845,235,937,8
Nominella räntebärande, utlandet61,066,654,354,859,957,2
Reala räntebärande, Sverige4,94,94,84,85,812,5
Reala räntebärande, utlandet23,819,01615,7132,8
Onoterade aktier, Sverige och utlandet15,513,110,31010,210,6
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav76,966,4575242,633,4
       Vasakronan20,617,715,213,812,210,2
        Hemsö17,114,011,810,18,26,7
        Farmoor3,23,23,1
        Regio3,83,32,31,70,9-
        Sagax3,21,51,10,90,80,5
        Trenum2,82,21,61,3--
        Trophi6,76,25,36,33,42,7
        Ellevio6,26,15,45,24,8-
        Polhem0,3
        Skog och jordbruksmark4,75,35,05,75,54,8
        Internationella fastighetsfonder8,26,76,27,06,68,5
Övriga tillgångar 1)5.65,34,232,71,8
1) Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.