Gå direkt till navigering
 2020-06-3020192018201720162015
Totalt, mdkr386,4393,7340,7345,2324,4303
varav
Svenska aktier49,348,837,344,540,334,2
Utländska aktier125,3124,690,8108,498,498,7
Nominella räntebärande, Sverige37,032,737,345,845,235,9
Nominella räntebärande, utlandet48,561,066,654,354,859,9
Reala räntebärande, Sverige3,84,94,94,84,85,8
Reala räntebärande, utlandet22,823,819,01615,713
Onoterade aktier, Sverige och utlandet16,415,513,110,31010,2
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav77,176,966,4575242,6
       Vasakronan20,620,617,715,213,812,2
        Hemsö17,217,114,011,810,18,2
        Farmoor2,83,23,23,1
        Regio3,83,83,32,31,70,9
        Sagax3,03,21,51,10,90,8
        Trenum3,22,82,21,61,3-
        Trophi6,96,76,25,36,33,4
        Ellevio6,36,26,15,45,24,8
        Polhem0,40,3
        Skog och jordbruksmark5,14,75,35,05,75,5
        Internationella fastighetsfonder7,98,26,76,27,06,6
Övriga tillgångar 1)6,25,65,34,232,7
1) Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.