Gå direkt till navigering
 2021-06-302020201920182017
Totalt, mdkr466,9423,0393,7340,7345,2
varav
Svenska aktier59,452,148,837,344,5
Utländska aktier163,8140,7124,690,8108,4
Nominella räntebärande, Sverige30,741,532,737,345,8
Nominella räntebärande, utlandet65,956,661,066,654,3
Reala räntebärande, Sverige3,53,84,94,94,8
Reala räntebärande, utlandet23,022,623,819,016
Riskkapitalfonder23,017,815,513,110,3
Fastigheter och infrastruktur (aktier och reverslån), varav93,282,776,966,457
       Vasakronan22,421,020,617,715,2
        Hemsö22,320,217,114,011,8
        Farmoor2,82,83,23,23,1
        Regio4,74,53,83,32,3
        Sagax6,04,03,21,51,1
        Trenum3,63,42,82,21,6
        Trophi9,77,56,76,25,3
        Ellevio6,66,46,26,15,4
        Polhem2,50,50,3
        Skog och jordbruksmark6,16,04,75,35,0
        Internationella fastighetsfonder5,76,58,26,76,2
Övriga tillgångar 1)4,54,85,65,34,2
1) Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.