Gå direkt till navigering

Försäkringsrelaterade investeringar

AP3 investerar sedan 2008 i olika typer av försäkrings-, klimat- och väderrelaterade värdepapper. Bland annat investerar fonden i katastrofobligationer, instrument som handlas utanför de traditionella finansmarknaderna. Avkastningen är lågt korrelerad med andra investeringar och har därmed diversifierande egenskaper.

Kan bidra till snabb hjälp

Flera länder i Syd- och Mellanamerika och andra utsatta delar av världen emitterar katastrofobligationer för att säkra finansiering i händelse av allvarliga naturkatastrofer. AP3 är en ledande investerare i den här typen av obligationer. AP3 deltar även i olika initiativ som Världsbankens Sounding Board for Famine Risk. Genom att investera i och bidra till utvecklingen av nya, mer effektiva, sätt att överföra risk från utsatta länder till finansmarknaden, kan hjälp nå fram snabbare och mer effektivt t ex vid en svältkatastrof.

Per 31/12-2022

Försäkringsrisker 0,5 procent av portföljen
Avkastning -3,1%
Bidrag +0,0%
Försäkringsrelaterade investeringar 2,2 mdkr

Systematisk strategi

För AP3 handlar det om att systematiskt bära olika försäkringsrisker, till exempel risken för orkaner, jordbävningar eller översvämningar som orsakar stora skador. De år som inga eller få katastrofer inträffar förväntar sig fonden en god avkastning, men under katastroftunga år kan förlusten bli kännbar. Det är den risken AP3 får betalt för att bära. Över tid förväntar sig fonden en fortsatt god riskjusterad avkastning inom dessa områden.

Liten stuga som flyter i vattnet under en översvämning, bunden med ett rep

Kompetens och effektiva nätverk

AP3 har byggt upp kompetens och ett effektivt nätverk inom området genom samarbeten med strategiska partners, universitet och forskningsinstitut. Strategin är ett exempel på AP3s långsiktighet och förmåga att bygga en effektiv intern förvaltning inom komplexa tillgångsslag. Förvaltningsmodellen såg lovande ut på ritbordet och med facit i hand har den levererat över förväntan de senaste 13 åren. Inte minst under katastroftunga år som 2011 och 2017 har fonden lyckats bra. Genom att analysera och följa klimatutvecklingen kan AP3 fatta väl avvägda investeringsbeslut. Även om dagens klimatförändringar är snabba ur ett geologiskt tidsperspektiv är de långsamma ur ett finansiellt perspektiv. De instrument AP3 investerar i har en genomsnittlig löptid på tre år vilket medför att prissättningen av försäkringsriskerna justeras betydligt snabbare än risken kring klimatförändringar.