Gå direkt till navigering
Femårsöversikt2021-06-302020 201920182017
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoflöden mot pensionssystemet-4,2-7,9-6,5-6,8-7,4
Årets resultat48,137,259,52,228,2
Fondkapital vid periodens slut 1)466,9423,0393,7340,7345,2
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader11,59,817,70,78,9
Rörelsekostnader0,050,060,060,060,06
Provisionskostnader0,030,030,030,030,05
Avkastning efter kostnader11,49,717,60,68,8
Inflation0,60,51,82,01,7
Real avkastning efter kostnader10,89,115,6-1,46,9
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader48,337,459,82,428,4
Rörelsens kostnader0,10,20,20,20,2
Resultat efter kostnader48,137,259,52,228,2
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år11,29,18,57,810,5
Tio år9,78,78,78,56,1
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)5,010,84,25,43,5
Sharpekvot 2)4,80,94,30,32,8
Risk (10-års standardavvikelse), %7,17,06,06,37,6
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)21,917,519,517,715,0
Extern förvaltning
% av totalportföljen2929312625
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,050,060,060,060,06
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,090,090,090,090,11
Antal anställda5960585957
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.