Gå direkt till navigering

Femårsöversikt

Länk till AP3s Rapporter

Femårsöversikt2022-0620212020 20192018
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoflöden mot pensionssystemet-2,0-7,5-7,9-6,5-6,8
Årets resultat-35,386,837,259,52,2
Fondkapital vid periodens slut 1)464,9502,3423,0393,7340,7
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader-7,020,89,817,70,7
Rörelsekostnader0,050,050,060,060,06
Provisionskostnader0,030,030,030,030,03
Avkastning efter kostnader-7,020,79,717,60,6
Inflation5,23,90,51,82,0
Real avkastning efter kostnader-11,716,29,115,6-1,4
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader-35,287,137,459,82,4
Rörelsens kostnader0,10,20,20,20,2
Resultat efter kostnader-35,386,837,259,52,2
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år8,511,39,18,57,8
Tio år9,911.18,78,78,5
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)7,65,210,84,25,4
Sharpekvot 2)neg4,00,94,30,3
Risk (10-års standardavvikelse), %6,86,37,06,06,3
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)21,221,117,519,517,7
Extern förvaltning
% av totalportföljen2631293126
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,050,050,060,060,06
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,080,080,090,090,09
Antal anställda6261605859

 

1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist