Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering
Femårsöversikt20182017201620152014
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoinflöden från pensionssystemet-6,8-7,4-6,6-4,9-5,1
Årets resultat2,228,22819,635
Fondkapital vid periodens slut 1)340,7345,2324,4303288,3
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader0,78,99,56,913,8
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,07
Provisionskostnader0,030,050,060,060,06
Avkastning efter kostnader0,68,89,46,813,7
Inflation2,01,71,70,1-0,3
Real avkastning efter kostnader-1,46,97,66,714,1
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader2,428,428,219,835,2
Rörelsens kostnader0,20,20,20,20,2
Resultat efter kostnader2,228,22819,635
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år7,810,510,98,48,8
Tio år8,56,15,75,76,8
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)5,43,56,274,7
Risk (1-års standardavvikelse) i likvida tillgångar, %6,44,07,285,2
Sharpekvot 2)0,32,81,612,8
Sharpekvot likvida tillgångarneg2,21,10,52,3
Informationskvot, aktiv förvaltningneg1,91,40,91,4
Risk (10-års standardavvikelse), %6,37,688,17,8
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)17,715,017,522,824,4
Extern förvaltning
% av totalportföljen2625293133,2
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,07
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,090,110,120,120,12
Antal anställda5957575157
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.