Gå direkt till navigering

Femårsöversikt

Länk till AP3s Rapporter

Femårsöversikt202220212020 20192018
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoflöden mot pensionssystemet-4,7-7,5-7,9-6,5-6,8
Årets resultat-29,2
86,837,259,52,2
Fondkapital vid periodens slut 1)468,4
502,3423,0393,7340,7
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader-5,7
20,89,817,70,7
Rörelsekostnader0,050,050,060,060,06
Provisionskostnader0,020,030,030,030,03
Avkastning efter kostnader-5,820,79,717,60,6
Inflation12,33,90,51,82,0
Real avkastning efter kostnader-16,116,29,115,6-1,4
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader-28,9
87,137,459,82,4
Rörelsens kostnader0,30,20,20,20,2
Resultat efter kostnader-29,286,837,259,52,2
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år8,111,39,18,57,8
Tio år9,311.18,78,78,5
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)8,45,210,84,25,4
Sharpekvot 2)neg4,00,94,30,3
Risk (10-års standardavvikelse), %6,96,37,06,06,3
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)19,021,117,519,517,7
Extern förvaltning
% av totalportföljen2231293126
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,050,050,060,060,06
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,080,080,090,090,09
Antal anställda6661605859

 

1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist