Gå direkt till navigering
Femårsöversikt2020 Juni20192018201720162015
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoflöden mot pensionssystemet-4,2-6,5-6,8-7,4-6,6-4,9
Årets resultat-3,159,52,228,22819,6
Fondkapital vid periodens slut 1)386,4393,7340,7345,2324,4303
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader-0,717,70,78,99,56,9
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,060,06
Provisionskostnader0,030,030,030,050,060,06
Avkastning efter kostnader-0.817,60,68,89,46,8
Inflation-0,21,82,01,71,70,1
Real avkastning efter kostnader-0,515,6-1,46,97,66,7
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader-3,059,82,428,428,219,8
Rörelsens kostnader0,10,20,20,20,20,2
Resultat efter kostnader-3,159,52,228,22819,6
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år6,98,57,810,510,98,4
Tio år8,48,78,56,15,75,7
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)11,24,25,43,56,27
Sharpekvot 2)Neg4,30,32,81,61
Risk (10-års standardavvikelse), %6,56,06,37,688,1
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)18,419,517,715,017,522,8
Extern förvaltning
% av totalportföljen313126252931
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,060,06
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,090,090,090,110,120,12
Antal anställda575859575751
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.