Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering
Femårsöversikt20192018201720162015
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoflöden mot pensionssystemet-6,5-6,8-7,4-6,6-4,9
Årets resultat59,52,228,22819,6
Fondkapital vid periodens slut 1)393,7340,7345,2324,4303
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader17,70,78,99,56,9
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,06
Provisionskostnader0,030,030,050,060,06
Avkastning efter kostnader17,60,68,89,46,8
Inflation1,82,01,71,70,1
Real avkastning efter kostnader15,6-1,46,97,66,7
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader59,82,428,428,219,8
Rörelsens kostnader0,20,20,20,20,2
Resultat efter kostnader59,52,228,22819,6
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år8,57,810,510,98,4
Tio år8,78,56,15,75,7
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)4,25,43,56,27
Sharpekvot 2)4,30,32,81,61
Risk (10-års standardavvikelse), %6,06,37,688,1
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)19,517,715,017,522,8
Extern förvaltning
% av totalportföljen3126252931
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,06
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,090,090,110,120,12
Antal anställda5859575751
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.