Gå direkt till navigering
Femårsöversikt2020 2019201820172016
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoflöden mot pensionssystemet-7,9-6,5-6,8-7,4-6,6
Årets resultat37,259,52,228,228
Fondkapital vid periodens slut 1)423,0393,7340,7345,2324,4
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader9,817,70,78,99,5
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,06
Provisionskostnader0,030,030,030,050,06
Avkastning efter kostnader9,717,60,68,89,4
Inflation0,51,82,01,71,7
Real avkastning efter kostnader9,115,6-1,46,97,6
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader37,459,82,428,428,2
Rörelsens kostnader0,20,20,20,20,2
Resultat efter kostnader37,259,52,228,228
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år9,18,57,810,510,9
Tio år8,78,78,56,15,7
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)10,84,25,43,56,2
Sharpekvot 2)0,94,30,32,81,6
Risk (10-års standardavvikelse), %7,06,06,37,68
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)17,519,517,715,017,5
Extern förvaltning
% av totalportföljen2931262529
Förvaltningskostnader, % av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,06
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,090,090,090,110,12
Antal anställda6058595757
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.