Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering
Femårsöversikt30 juni 201920182017201620152014
Resultat och inflöden, Mdkr
Nettoinflöden från pensionssystemet-3,0-6,8-7,4-6,6-4,9-5,1
Årets resultat36,52,228,22819,635
Fondkapital vid periodens slut 1)374,1340,7345,2324,4303288,3
Avkastning och kostnader totalportfölj, %
Avkastning före kostnader10,80,78,99,56,913,8
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,060,07
Provisionskostnader0,040,030,050,060,060,06
Avkastning efter kostnader10,80,68,89,46,813,7
Inflation0,82,01,71,70,1-0,3
Real avkastning efter kostnader9,9-1,46,97,66,714,1
Mdkr
Resultat inkl. provisionskostnader36,62,428,428,219,835,2
Rörelsens kostnader0,10,20,20,20,20,2
Resultat efter kostnader36,52,228,22819,635
Årlig genomsnittlig nominell avkastning efter kostnader, %
Fem år8,67,810,510,98,48,8
Tio år9,18,56,15,75,76,8
Risk
Risk (1-års standardavvikelse), % 2)4,35,43,56,274,7
Sharpekvot 2)5,40,32,81,612,8
Risk (10-års standardavvikelse), %6,16,37,688,17,8
Valutaexponering
% av totalportföljen 3)20,817,715,017,522,824,4
Extern förvaltning
% av totalportföljen312625293133,2
Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader0,060,060,060,060,060,07
Rörelsekostnader + provisionskostnader0,100,090,110,120,120,12
Antal anställda585957575157
1) Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 134,0 mdkr.
2) Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
3) Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.