Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Fondens förvaltningsstrategi bygger på processer och strukturer som ska vara långsiktigt hållbara i syfte att generera god avkastning. Där innefattar riskspridning som är prioriterat i investeringsstrategin.

Genom framgångsrik förvaltning ska AP3 på både lång och kort sikt bidra till stabiliteten i pensionssystemet. Detta uppnås om avkastningen på kapitalet är högre än den genomsnittliga löneökningen i landet och om fonden kan undvika stora förluster i perioder av finansiell oro.

AP3 har sedan starten 2001 haft en nominell avkastning på i snitt 5,4 procent per år. Detta kan jämföras med en nominell löneökning på i snitt 3,1 procent per år. Därmed har AP3 tillsammans med övriga buffertfonder under de senaste 14 åren ökat stabiliteten i pensionssystemet.

Sannolikheten att pensionerna i framtiden kan växa i linje med lönerna i Sverige har därmed ökat. AP3 har genom att investera i en global portfölj bestående av såväl noterade som onoterade tillgångar skapat en portfölj som är mer robust i perioder av finansiell oro än en traditionell portfölj bestående av enbart noterade aktier och obligationer.

Målet i fokus

För att möjliggöra en framgångsrik förvaltning krävs att åtagandet gentemot pensionssystemet formuleras i ett tydligt avkastningsmål. AP3 har utifrån det uppdrag som anges i AP-fondslagen angivit fondens avkastningsmål i procent per år. Med detta mål kan fonden på ett tydligt sätt styra förvaltningen.

Målet utgör även en vägledning vid valet av investeringsstrategi. Genom att analysera pensionssystemet i detalj har AP3 kunnat fastställa ett realt avkastningsmål på 4 procent per år. Detta mål ger en god balans mellan stabilitet i pensionssystemet på lång sikt och risken för värdefall i fondförmögenheten på kort sikt. Avkastningsmålet är formulerat i reala termer, dvs inflationsjusterat, eftersom det är pensionärernas köpkraft som fonden vill värna.

AP3 har en viktig roll och ett ansvarfullt uppdrag i det svenska pensionssystemet. De pengar fonden förvaltar tillhör det svenska folket och ska finnas tillgängliga för såväl dagens som morgondagens pensionärer.