"/> Gå direkt till navigering

Inkomstindex

Nyckeltal som mäter genomsnittlig inkomstutveckling i samhället för varje år. Används för att beräkna pensionernas utveckling, såvida inte den automatiska balanseringen, ”bromsen” har slagit till.

1 juni, 2016