Gå direkt till navigering

Gröna obligationer driver positiv klimatpåverkan

I november 2008 investerade AP3, som en av de första investerarna, i Världsbankens allra första gröna obligation. Sedan dess har mer än 350 miljarder dollar lånats upp genom gröna obligationer och de spelar idag en avgörande roll i att engagera finansiella investerare och låntagare i klimatfrågan världen över.

Innehavet i gröna obligationer uppgick vid halvårsskiftet 2018 till 15,3 miljarder kronor vilket motsvarar 16 procent av ränteportföljen. AP3 menar att gröna obligationer är ett finansiellt instrument som får direkt påverkan på låntagarens beteende.  Möjligheten att attrahera kapital genom investeringar i gröna obligationer påverkar låntagarens fokus och engagemang i klimatfrågorna. Ett viktigt område där AP3 anser sig göra stor nytta för en hållbar utveckling.

Ett konsortium av banker tog 2014 fram Green Bond Principles för att säkerställa definitionen av en grön obligation. Den viktigaste principen är att kapitalet från en grön obligation ska användas till projekt som gagnar miljön. Läs mer om AP3 hållbarhetsmål i  Årsredovisningen 2017

Se videon och historien om hur gröna obligationer spelat en avgörande roll i att engagera investerare och låntagare i klimatfrågan världen över.