Gå direkt till navigering

Gynnsam marknadsutveckling bidrog till starkt resultat under första halvåret 2005

 AP3 redovisade ett förvaltningsresultat på 13,8 miljarder kronor för första halvåret 2005, vilket är det bästa halvårsresultatet sedan fonden etablerades 2001. Avkastningen på AP3s totala portfölj uppgick till 8,6 procent efter provisionskostnader 1). Under första halvåret bidrog de europeiska och svenska aktierna till mer än häften av fondens resultat. Europeiska aktier avkastade 13,7 (inklusive valutasäkring) procent och svenska aktier 13,3 procent under första halvåret.  Fondkapitalet ökade med 15,5 miljarder kronor till 175,8 miljarder kronor under första halvåret.

Fondens valutaexponering uppgick till 14,1 procent vid halvårsskiftet att jämföra med referensportföljens 15,6 procent. Valutaexponeringen per 31 december 2004 uppgick till 18,7 procent.

–  Marknadsutvecklingen har varit gynnsam med stigande börser och fallande räntor och fonden redovisade en stark tillväxt i kapitalet under första halvåret 2005. Sedan start 2001 uppgår avkastningen på AP3s kapital till 20 procent, säger Kerstin Hessius, VD på AP3.

– Det är också glädjande att den externa förvaltningen gått mycket bra och mer än väl uppväger kostnaderna, tillägger hon.

Läs hela delårsrapporten >>

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef, telefon: 08-555 17 123, mobil: 0709-51 72 23, christina.hillesoy@ap3.se
 
1) Provisionskostnader är externa  kostnader direkt kopplade till förvaltningen av fondens tillgångar, d v s förvaltningsarvoden för externa mandat, förvaltningskostnader för fonder i onoterade aktier samt depåkostnader.