Gå direkt till navigering

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall. Fonden har sedan 2017 minskat sin miljöpåverkan på flera sätt, bland annat genom minskad energianvändning med 41 procent och minskat koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 26 procent.

Tjänsteresor

Telefon- och videokonferenser används i allt större utsträckning som ett alternativ till tjänsteresor. Vid tjänsteresor eftersträvar AP3 att i första hand välja tåg om resan sker inom Sverige. De flesta tjänsteresor sker dock till utlandet med flyg. Fondens kontor ligger centralt beläget i Stockholm, vilket möjliggör effektivt resande med kommunala färdmedel istället för med bil. Möjlighet till tjänstebil finns inte på AP3.

Energieffektiv kontorslokal

AP3 bedriver sin verksamhet i en kontorsfastighet som är miljöcertifierad enligt LEEDs Platinumnivå. LEED är ett av världens ledande miljöcertifieringssystem av byggnader som bland annat bedömer energianvändning, inomhusklimat samt användning av återvunnet och närproducerat material. Fonden återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall.

AP3s interna miljöpåverkan

Miljödata     
Energianvändning inom
organisationen
20212020201920182017
Energianvändning, totalt kwh84 02894 140134 904136 149141 420
Varav el, kwh41 69250 46090 10489 10992 835
Varav värme, kwh42 33639 20039 20040 32041 625
Varav kyla, kwh*4 4805 6006 7206 960
Direkta utsläpp av växthusgaser
Tjänsteresor, ton CO237,947,9118,868,451,8
Antal bud, st3413714513350
Varav cykelbud inom Stockholm, st1368968545
Varav hybridbil inom Stockholm, st104049485
Varav bud utanför Stockholm, st221
Varav inrikes och utrikes bud med flyg, st92749
Total avfallsvikt
Pappersförbrukning, kg469,4475,6865,5687,5487,5
Andel miljömärkt papper av
total pappersförbrukning, %
100100100100100
Återvunnet pappersavfall, kg6987401 5551 5404 470
Återvunnet elektronikavfall, kg00264133 410

 

*2021, kylan ingår under el