Gå direkt till navigering

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall. Fonden har sedan 2017 minskat sin miljöpåverkan på flera sätt, bland annat genom minskad energianvändning med 41 procent och minskat koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 26 procent.

Tjänsteresor

Telefon- och videokonferenser används i allt större utsträckning som ett alternativ till tjänsteresor. Vid tjänsteresor eftersträvar AP3 att i första hand välja tåg om resan sker inom Sverige. De flesta tjänsteresor sker dock till utlandet med flyg. Fondens kontor ligger centralt beläget i Stockholm, vilket möjliggör effektivt resande med kommunala färdmedel istället för med bil. Möjlighet till tjänstebil finns inte på AP3.

Energieffektiv kontorslokal

AP3 bedriver sin verksamhet i en kontorsfastighet som är miljöcertifierad enligt LEEDs Platinumnivå. LEED är ett av världens ledande miljöcertifieringssystem av byggnader som bland annat bedömer energianvändning, inomhusklimat samt användning av återvunnet och närproducerat material. Fonden återvinner papper, elektronikavfall samt källsorterar kartong, metall, plast, batterier, glödlampor och hushållsavfall.

AP3s interna miljöpåverkan

Miljödata          
Energianvändning inom
organisationen
2021 2020 2019 2018 2017
Energianvändning, totalt kwh 84 028 94 140 134 904 136 149 141 420
Varav el, kwh 41 692 50 460 90 104 89 109 92 835
Varav värme, kwh 42 336 39 200 39 200 40 320 41 625
Varav kyla, kwh * 4 480 5 600 6 720 6 960
Direkta utsläpp av växthusgaser
Tjänsteresor, ton CO2 37,9 47,9 118,8 68,4 51,8
Antal bud, st 34 137 145 133 50
Varav cykelbud inom Stockholm, st 13 68 96 85 45
Varav hybridbil inom Stockholm, st 10 40 49 48 5
Varav bud utanför Stockholm, st 2 2 1
Varav inrikes och utrikes bud med flyg, st 9 27 49
Total avfallsvikt
Pappersförbrukning, kg 469,4 475,6 865,5 687,5 487,5
Andel miljömärkt papper av
total pappersförbrukning, %
100 100 100 100 100
Återvunnet pappersavfall, kg 698 740 1 555 1 540 4 470
Återvunnet elektronikavfall, kg 0 0 264 133 410

 

*2021, kylan ingår under el