Gå direkt till navigering

Hållbarhetsmål 2025

AP3 fortsätter att utveckla och driva hållbarhetsarbetet såväl internt som externt. Tydliga och konkreta mål som kontinuerligt följs upp ligger i linje med fondens långsiktiga strategi. För perioden 2019-2025 har fonden satt upp tre nya mål som bygger på tidigare ambitioner inom klimatområdet.

  1. AP3s tillgångsportfölj ska fortsätta att bidra till minskad risk för global uppvärmning.
  • AP3 fortsätter att mäta och redovisar CO2-avtrycket.
  • AP3 genomför scenariobaserad analys av klimatrelaterade risker och möjligheter i portföljen.
  • AP3 ska ytterligare halvera fondens CO2-avtryck, främst genom att påverka bolagen att minska sin egen klimatpåverkan.
  1. AP3s hållbarhetsinvesteringar ska fördubblas fram till och med 2025.
  • Investeringar i gröna obligationer ska fördubblas och öka till 30 miljarder kronor.
  • Övriga hållbarhetsinvesteringar ska öka och fördubblas till 25 miljarder kronor.
  1. AP3s direktägda onoterade bolag ska vara ledande inom hållbarhet.
  • AP3 fortsätter arbeta för att fondens direktägda onoterade fastighets- och infrastrukturbolag ska vara ledande inom hållbarhet. Målet innebär ett ökat fokus på såväl hållbar produktion som byggnation.
en bild på AP3s investering i skog