Gå direkt till navigering

Hållbart Värdeskapande erhåller pris för bästa samarbete

Initiativet Hållbart Värdeskapande har mottagit priset för Årets samspel när Financial Hearing för 17:e året i rad genomförde FH Award.

Tredje AP-fonden är en av investerarna bakom Hållbart Värdeskapande. Tillsammans representerar  investerarna 20 procent av kapitalet på NASDAQ OMX Stockholm. Priset delades med ”Kapitalmarknadsdagen i Shanghai”.

 

För mer information, kontakta:
Christina Hillesöy
Chef kommunikation och hållbara investeringar
Tel: 08- 555 17 123 

Läs mer om Hållbart värdeskapande på www.hallbartvardeskapande.se