Gå direkt till navigering

Hans Lindberg har utsetts till chefsstrateg och Cecilia Sved till chef för global aktieförvaltning på AP3

Hans Lindberg har utsetts till ”Chefsstrateg allokering” (Chief strategist asset allocation) på AP3. Hans kommer att arbeta med att samordna och utveckla den övergripande investeringsprocessen samt arbeta med makroekonomisk analys. Hans Lindberg kommer närmast från liknande arbetsuppgifter på Skandia Liv. Dessförinnan var Hans chef för prognosavdelningen på Konjunkturinstitutet och biträdande chef för Riksbankens ekonomiska avdelning. Hans tillträder sin befattning på AP3 8 augusti.
 
Cecilia Sved har utsetts till chef för AP3s globala aktieförvaltning. Cecilia har varit portföljförvaltare för fondens externa mandat sedan hösten 2002. Cecilia har tidigare arbetat som portföljförvaltare för europeiska aktier hos Länsförsäkringar kapitalförvaltning.
 
För mer information kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy
informationschef
telefon: 08-555 17 123
mobil: 0709-51 72 23
christina.hillesoy@ap3.se