Gå direkt till navigering

Information om AP3s program för prestationsbaserad ersättning

AP3 har ett program för prestationsbaserad ersättning 2009 som bygger på ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande” utgivna av Regeringskansliet den 3 juli 2008.

Ingen rörlig ersättning har betalats ut för verksamhetsåret 2008.