Gå direkt till navigering

Information om Google Analytics på www.ap3.se

Tredje AP-fonden har sedan en längre tid tillbaka använt sig av det kostnadsfria analysverktyget Google Analytics i syfte att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på fondens externa webbplats www.ap3.se.

Tredje AP-fonden har blivit uppmärksammad på att fonden inte har haft funktionen för anonymisering av IP-adresser aktiverad i Google Analytics. Eftersom fonden inte har varit medveten om detta har fonden inte heller informerat besökarna av webbplatsen om denna oavsiktliga lagring av IP-adresser. Tredje AP-fonden kan konstatera att denna hantering har varit felaktig och fonden har nu stängt ned kontot hos Google Analytics och begärt radering av all data.

Tredje AP-fonden kommer med anledning av det inträffade att lämna in en rapport om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.