Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Institutionella ägares förening remissvar om ersättning till ledande befattningshavare

Här kan du läsa Institutionella ägares förenings remissvar om ersättning till ledande befattningshavare.
 
Institutionella ägares förening består av: AFA Sjukförsäkring, Alecta, AMF Pension, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Folksam SAK, Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, Robur Fonder, SEB Fonder, Skandia Liv.
 

Läs remissvaret >>

 

Vid frågor kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy
Informationschef
T: 08-555 17 123
Mobil: 0709 517 223

alternativt

Pernilla Klein
Chef ägarstyrning
T: 08-555 17 142
Mobil: 0709 517 242