Gå direkt till navigering

Institutionella ägares förening remissvar om ersättning till ledande befattningshavare

Här kan du läsa Institutionella ägares förenings remissvar om ersättning till ledande befattningshavare.
 
Institutionella ägares förening består av: AFA Sjukförsäkring, Alecta, AMF Pension, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Folksam SAK, Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, Robur Fonder, SEB Fonder, Skandia Liv.
 

Läs remissvaret >>

 

Vid frågor kontakta:
Christina Kusoffsky Hillesöy
Informationschef
T: 08-555 17 123
Mobil: 0709 517 223

alternativt

Pernilla Klein
Chef ägarstyrning
T: 08-555 17 142
Mobil: 0709 517 242