Gå direkt till navigering

Intentia

Vi har genom successiva köp av B-aktier i Intentia International AB (publ.) en position av 1.846.100 B-aktier vilka tillsammans representerar 5,05 procent av aktiekapitalet och 3,95 procent av röstetalet i bolaget.