Gå direkt till navigering

Johan Björkman entledigas från uppdraget som fondens ordförande

Finansdepartementet har skickat ut följande pressmeddelande:

 

Finansdepartementet Pressmeddelande 2003-09-01

Johan Björkman entledigas från uppdraget som ordförande i Tredje AP-fonden

Finansmannen Johan Björkman kommer att entledigas från uppdraget som ordförande för Tredje AP-fonden.

– Jag har erbjudit Johan Björkman att temporärt träda tillbaka som ordförande under tiden som förundersökningen pågår men han har avböjt.

– Omsorgen om rättssäkerheten fordrar att ingen döms på förhand och här döms ingen. Men regeringen har ett ansvar att upprätthålla allmänhetens förtroende för pensionssystemet och där spelar AP-fonderna en viktig roll. Jag ser mig därför nödsakad att välja den här vägen, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.

Tredje AP-fondens vice ordförande Rolf Andersson kommer tills vidare att träda in som ordförande.

Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80