Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

 

AP3 har en oberoende funktion för regelefterlevnad med en person anställd som Compliancechef som ansvarar för regelefterlevnadsfrågor inom fonden. Compliancechefen rapporterar till VD och styrelsen.

Med anledning av att AP3:s Compliancechef ska gå på föräldraledighet under ca ett års tid, söker AP3 nu en Complianceansvarig till funktionen för regelefterlevnad under denna period.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifter kommer bl a bestå av att:

  • Identifiera, analysera och följa upp compliancerisker i verksamheten
  • Omvärldsbevaka och analysera hur svenska och internationella regelverk påverkar fonden
  • Tillse att verksamheten implementerar regelverken i tillämpliga delar
  • Rådge verksamheten i regelefterlevnadsfrågor och säkerställa verksamhetens kännedom om nyheter och förändringar i externa regelverk samt i interna policyer och andra styrdokument
  • Assistera verksamheten i att utveckla policyer, instruktioner och rutiner i syfte att säkerställa regelefterlevnad
  • Genomföra utbildningar och informera organisationen i regelverksfrågor i syfte att tillse att verksamheten har god kännedom om interna policyer, instruktioner och om nyheter och förändringar i regelverk
  • Genomföra kontroller, granskningar och GAP-analyser avseende regelefterlevnaden
  • Vara kontaktperson mot myndigheter, motparter, övriga AP-fonder och andra i frågor som rör regelefterlevnad
  • Rapportera till fondens VD och styrelse

 

Lämplig bakgrund

Vi söker dig med en jur. kand. eller motsvarande examen. Du har minst fem års relevant erfarenhet inom compliance från ett finansiellt institut eller motsvarande. Du har stor erfarenhet av att arbeta med intern styrning och kontroll (governance), etiska frågor, frågor som rör marknadsmissbruksförordningen och hantering av insiderinformation, flaggningsregler och blankningsregler. Du bör också ha erfarenhet av arbete med regelverk såsom MiFID II, AML, EMIR och Dodd Frank samt regler som rör anställdas egna värdepappersaffärer. Eftersom AP3 är en statlig myndighet är det meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet. Därutöver är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med GDPR samt operativa risker och incidenthantering.

Har du även erfarenhet från affärsjuridiskt arbete på finansmarknaden är det meriterande.

Personliga egenskaper

Som person bör du ha du hög integritet, drivkraft och förmåga att arbeta självständigt och proaktivt förmåga samt förmåga att prioritera tid och insats. Du bör ha stor förståelse för verksamheten och vara lösningsorienterad. Du kommer vara en viktig del av organisationen vilket innebär att du behöver vara pedagogisk i din framtoning och ha god samarbetsförmåga och servicekänsla. Du bör också kunna kommunicera väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Anställningstid

1 juli 2019 — 1 augusti 2020 (med sedvanlig semester)

Det är bra om du också har möjlighet att närvara vid ett antal överlämningsmöten med befintlig Compliancechef under juni 2019.

Ansökan

För mer information om den aktuella tjänsten kontakta Kamilla Spinelli Scala, Head of Compliance, kamilla.spinelli-scala@ap3.se. Intervjuer kommer att ske löpande varför vi vill ha din ansökan med ditt CV senast 13 maj 2019. Ansökan skickas till AP3s Personalchef Zorica.Bodiroza@ap3.se.

Välkommen med din ansökan!

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta sitt fondkapital till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. Fondkapitalet är placerat i en globalt väldiversifierad portfölj bestående av aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar som bland annat inkluderar fastigheter, infrastruktur och absolutavkastande strategier. AP3s fondkapital per den 31 december 2018 uppgick till 341 miljarder kronor. AP3 regleras i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). AP3 står inte under tillsyn av Finansinspektionen och omfattas inte av många av de traditionella regelverken på finansmarknaden såsom MiFID II och EMIR. Däremot träffas fonden direkt av regelverk som Marknadsmissbruksförordningen och regler som rör t.ex. flaggning och blankning. AP3 har inga kunder och omfattas därför inte av kundskyddslagstiftningen. AP3 är en liten och familjär organisation med ca 60 anställda.