Gå direkt till navigering

Kerstin Hessius slutar som vd för AP3 vid årsskiftet 2022/23

Kerstin Hessius, vd på Tredje AP-fonden, lämnar sin tjänst den sista december 2022. Kerstin Hessius som tillträdde 2004 har meddelat styrelsen att hon beslutat att sluta på AP3 vid årsskiftet. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera en ny VD.

Kerstin Hessius

”Jag har informerat styrelsen om att detta är mitt sista år på AP3. Vi har idag ett mycket starkt team och en genomarbetad strategi för att förvalta buffertkapitalet till största nytta för det statliga inkomstpensionssystemet. Vid årsskiftet har jag varit vd i drygt 18 år på fonden och efter moget övervägande har jag kommit fram till att det är dags att lämna över stafettpinnen. Det har inte varit ett lätt beslut, AP3 är en oerhört professionell pensionsförvaltare och det är ett privilegium att få arbeta med så kompetenta, ansvarsfulla och engagerade kollegor” säger Kerstin Hessius, vd på Tredje AP-fonden.  

Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till 502 miljarder kronor och AP3 redovisade det bästa resultatet i fondens drygt 20-åriga historia. AP3s avkastning för helåret 2021 var 20,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 86,8 miljarder kronor. Under den senaste 10-årsperioden uppgår AP3s avkastning till 11,1 procent i genomsnitt per år. Fonden har sedan 2009 betalat in 73 miljarder kronor till pensions-systemet och samtidigt bidragit till att stärka det finansiellt. AP3s avkastning uppgår sedan starten 2001 till 7,0 procent i genomsnitt per år medan inkomstindex, som styr pensionsrätter och pensioners uppräkning, stigit med motsvarande 2,9 procent.

Christina Lindenius, ordförande i AP3
”Jag och övriga i styrelsen vill rikta ett stort tack till Kerstin Hessius för hennes mångåriga insatser som ledare för AP3. Kerstin har med sin breda erfarenhet från finansiella marknader och sitt engagemang i att uppfylla fondens viktiga uppdrag varit värdefull i förvaltningen av buffertkapitalet. Kerstin har också byggt en stark organisation med hög kompetens till vilken styrelsen nu inleder rekryteringen av en ny vd.” 

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tel: 08-555 17 123 lil.lindgren@ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet.

Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se