Gå direkt till navigering

Kommentar med anledning av artikel i dagens SvD

I dagens Svenska Dagbladet framställs Tredje AP-fondens etikpolicy på ett missvisande sätt. Vi vill därför göra följande tillrättaläggande:

Etiska regler är viktiga för AP3s verksamhet och vi arbetar aktivt med etiska frågor i de bolag vi investerar. Etiska frågor innebär dock ofta svåra gränsdragningar. Fondens etikpolicy utgår från svensk lag och de internationella konventioner som den svenska staten har undertecknat. Bolag som bryter mot dessa får inte Tredje AP-fonden investera i.

Mot bakgrund av den nu aktuella debatten om MTG har Tredje AP-fonden tagit kontakt med bolaget och krävt information om bolagets etiska policy.

I rollen som förvaltare av svenska folkets pensionskapital har Tredje AP-fonden ett särskilt ansvar. Vi måste alltid vara beredda att pröva en investering om den allvarligt kan riskera att skada förtroendet för fonden.

 

Christina Kusoffsky Hillesöy
Informationschef