Gå direkt till navigering

Med anledning av dagens pensionsöverenskommelse

Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden kommenterar:

”AP3 har inga synpunkter förrän vi har ett förslag på remiss. När det kommer en ny lag måste verksamheten anpassas till den och det ligger en bit fram i tiden. Det återstår att precisera många delar av uppgörelsen och tidplanen har inte kommunicerats.” 

”För närvarande har inte AP3s uppdrag förändrats. AP-fondslagen gäller fortfarande och det är den vi följer. Vi har den viktiga uppgiften att förvalta omkring 260 miljarder av pensionskapitalet och det fokuserar vi på. 2013 skapade vi en totalavkastning på 32,3 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på 14, 1 procent efter kostnader. Fondens förvaltningskostnader uppgick till 0,13 procent. Fonden har överträffat målet om 4 procent real avkastning på såväl, 3, 5 som 10 års sikt.”