Gå direkt till navigering

Med anledning av uppmärksamheten kring AP-fonderna

Med anledning av uppmärksamheten kring personalförmåner i de statliga AP-fonderna har samtliga sex ordföranden i Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna initierat en gemensam översyn av personalrelaterade policys. Syftet är att åstadkomma en harmonisering av det aktuella regelverket. Arbetet inleds omedelbart och ska bedrivas skyndsamt.