Gå direkt till navigering

Ny ägarpolicy antagen av styrelsen

AP3 offentliggör idag en ny och reviderad ägarpolicy, antagen av styrelsen den 29 oktober 2003.

Nyheter i den utvecklade ägarpolicyn är bland annat:

AP3 kräver utvärdering av styrelsearbetet. Detta är ett nödvändigt underlag för att nomineringskommittén ska kunna göra ett bra jobb.

Synen på uppdraget som styrelseledamot måste förändras. Det är inte ett livslångt hedersuppdrag. Rotationen på ledamöter bör öka, att byta ut styrelseledamöter borde avdramatiseras.

Nomineringskommitténs oberoende i förhållande till styrelsen bör stärkas. Därför är det viktigt att kommittén leds av en ägarrepresentant och inte av styrelsens ordförande, vilket är vanligt idag.

Revisionen är en ägarfråga. Nomineringskommittén måste övervaka att styrelsen avsatt tillräcklig tid till revisionsfrågorna, bland annat vad gäller valet av revisor.

Även hantering av sociala och miljömässiga risker är en ägarfråga. AP3 verkar för att bolagen inför uppförandekoder.

Ladda ner ägarpolicyn >>