Gå direkt till navigering

AP-fonderna (AP1, AP2, AP3 och AP4) har samma uppdrag men arbetar med olika förvaltningsstrategier. Det görs för att sprida risken och värdesäkra pensionerna både för nuvarande och framtida pensionärer. Dagens pensionsystem är byggt för att hålla under väldigt lång tid. Både för dig som är pensionär idag och för nästa generation. 

 

Ett starkt pensionssystem – för dig och för nästa generation

Tillsammans bygger vi ett starkt pensionssystem

Du som arbetar och deklarerar inkomst i Sverige investerar samtidigt i din framtida pension.

Ett starkt pensionssystem
Vårt uppdrag

Målet uppfyllt sedan starten 2001

Genom att ansvarsfullt investera och förvalta buffertkapitalet, bidrar vi till att säkra den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer.

Our mission
Styrning av AP3

Statlig myndighet med en självständig ställning

Verksamheten är så gott som uteslutande reglerad i lag och regeringen har avsagt sig föreskriftsrätten över fonderna.

Styrning av AP3