Gå direkt till navigering

Om AP3

Inte vilken kapitalägare som helst

AP3 har i uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Regelverket kring förvaltningen har tagit stor hänsyn till vad som skapar goda förutsättningar för uppdraget. Den svenska riksdagens värderingar i form av lagstiftning och anslutning till internationella överenskommelser bestämmer hur kapitalet kan investeras samtidigt som kapitalägaren AP3 gör avvägningar om hur kapitalet långsiktigt bör investeras inom de ramarna för att kunna genera en god avkastning till inkomstpensionssystemet. AP3s kapitalförvaltning har utvecklats under 20 års tid och bygger på fondens särdrag som investerare. Det utgör basen för att kunna bedriva en långsiktigt framgångsrik kapitalförvaltning.