Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Kerstin Hessius VD AP3 sedan september 2004 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö, Trenum, Handelsbanken, Svedab och Öresundsbro Konsortiet. Tidigare: VD Stockholmsbörsen, Vice Riksbankschef Sveriges Riksbank, VD Östgöta Enskilda Banks kapitalförvaltning, Nordenchef Fixed Income Alfred Berg, VD Alfred Berg Transferator AB. Civilekonom, född 1958.

Kerim Kaskal Tf CIO, Chief Investment Officer, AP3 sedan 2018. Tidigare Ambrosia Asset Management, Nektar Asset management, AP3, Stora Finance Bryssel, SEB och JP Bank. Gymnaiseekonom, född 1965

Eva Boric CFO, Chief Financial Officer och CRO, Chief Risk OfficerAP3 sedan augusti 2018. Tidigare: Chef Divisional Risk Control SEB samt andra riskchefsbefattningar inom SEB. Development specialist NasdaqOMX. Civilekonom, född: 1976

Mattias Bylund COO, Chief Operating Officer. AP3 sedan augusti 2002.  Andra uppdrag: Styrelselsuppleant i Ellevio. Tidigare: CFO och CRO, Chef Externförvaltningen och Kvantitativ analytiker AP3. Civilingenjör, född 1977.

Lil  Larås Lindgren Chef Kommunikation  AP3 sedan februari 2014 Tidigare: Kommunikationschefsbefattningar i bland annat Attendo, Hemfrid, Sveriges Rese- och Turistråd, Ericsson, Tetra Pak, Philipson Bil samt som kommunikationsrådgivare. Examen från RMI Berghs och Uppsala Universitet, född: 1962.