Gå direkt till navigering

För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och ständigt utveckla verksamheten och de anställda arbetar AP3 proaktivt med att skapa en både trivsam och utmanande arbetsmiljö. I rekryteringen är hög kompetens och mångfald viktiga prioriteringar.

Previous Next

Våra medarbetare är viktiga

För oss på AP3 är det viktigt att ha en företagskultur och en arbetsmiljö där våra medarbetare utvecklas och trivs.

Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och kompetensförsörjningsfrågor för att säkerställa att vi har rätt kompetens. Årliga utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare kartlägger utvecklingsbehov utifrån kommande års satta mål, både på verksamhets- och individnivå. Våra medarbetare deltar kontinuerligt i interna kunskapsmöten med externa gästtalare samt går på utbildningar, seminarier och konferenser för ständig kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte. Vi arbetar också med att erbjuda våra medarbetare nya utmaningar internt med syftet att kompetensförstärka, bredda kunskap och säkerställa en stimulerande utveckling för var och en.

AP3 genomför vartannat år en medarbetarundersökning som kartlägger hur de anställda ser på verksamheten, hur väl fonden lyckats förbättra sig sedan förra mätningen, samt identifierar nya förbättringsområden.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet är viktiga förutsättningar för att AP3 ska nå sina kort- och långsiktiga mål. Som arbetsgivare strävar fonden efter att arbeta på ett proaktivt sätt gällande dessa frågor. Av AP3s anställda är 60 procent män och 40 procent kvinnor. Fonden arbetar kontinuerligt med att göra det möjligt för både män och kvinnor att kombinera arbete med familjeansvar genom att erbjuda flexibla arbetstider och andra verktyg som ska möjliggöra och underlätta balansen mellan arbete och familjeliv.

Arbetsmiljö och hälsa

AP3 arbetar proaktivt för att främja en bra balans mellan arbete och fritid hos våra medarbetare. Vi erbjuder regelbundna hälsokontroller, friskvårdsbidrag och andra förmåner för vi vill att AP3 ska vara en arbetsgivare där man trivs, känner sig trygg och blir väl bemött.

Värdegrund och etiska principer

Att förvalta svenska folkets pensionspengar är ett viktigt uppdrag där förtroendet för AP-fonderna är centralt. För AP3 är det viktigt att hela verksamheten genomsyras av goda etiska principer och sunda värderingar. AP3 har en intern uppförandekod med etiska riktlinjer för alla anställda. Vidare utgör statens värdegrund och AP3s värderingar viktiga hörnstenar i förhållningssättet internt och externt.

AP3 har väl fungerande processer för hantering av arbetsmiljö, hälsa och mångfald samt tydliga riktlinjer i dessa frågor för att hantera kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier.

 

Connecta med oss på vår karriärsida

Följ oss på LinkedIn