Gå direkt till navigering

Öppen och transparent dialog i riksdagen om AP-fondernas hållbarhetsarbete

Två talare från AP3 i riksdagen

Idag höll Finansutskottet en öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar med fokus på hållbarhet. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media och sändes via webb-tv och kan ses via nedan länk. AP-fonderna värderar och uppmuntrar denna typ av utfrågning för att säkerställa att riksdagen och allmänheten får en korrekt och transaperent bild av AP-fondernas investeringar fokus på hållbarhet. Vd:arna på AP-fonderna (AP1, AP2, AP3 och AP4) samt AP-fondernas etikråd fick utrymme att berätta om respektive organisations syn på hållbarhet i förhållande till uppdraget.

Kerstin Hessius, vd AP3 uttryckte bland annat:

”Vårt uppdrag är skapa en långsiktigt hållbar avkastning för att bidra till finansieringen för såväl nuvarande som framtida pensionärer. Det innebär att vårt fokus främst är på vad som kommer att vara hållbart över tid. AP3 producerar inget, vi är en liten organisation med ett stort förvaltningsuppdrag. Vi investerar och genom vårt ägande kan vi påverka utvecklingen i bolagen vi äger.”

”Hur vi kan påverka, visar vi främst genom att vara en förebild i de bolag som vi har stort ägande i och där vi kan hålla i taktpinnen. Det gäller främst våra onoterade fastighetsbolag. Men precis som i noterade bolag, så ställer vi högre krav ju viktigare och ju mognare bolaget är. ”

Finansmarknadsminister Max Elgers och Riksrevisionens Helena Lindberg samt Handelshögskolans forskare Emma Sjöström var också representerade. Därefter följde en frågestund från representanter av de olika partierna.

​​Finansmarknadsminister Max Elgers avrundade sitt anförande med ”Jag betraktar fondernas uppdrag med stor ödmjukhet och jag är imponerad över att fonderna tagit så stora steg inom hållbarhetsområdet”.

Se hela utfrågningen via denna länk. https://lnkd.in/e7cP3FYW