Gå direkt till navigering

Rapport från årsstämmosäsongen 2007

I rapporten redovisar vi vilka ägarfrågor som vi har fokuserat på. Nytt för i år är att vi även redovisar hur vi har röstat i frågor rörande aktierelaterade incitamentsprogram.

Ladda ned rapporten >>