Gå direkt till navigering

Regeringen utser nya ledamöter i AP3s styrelse

Regeringen har idag utsett docenten Lars Otterbeck till vice ordförande och Kari Lotsberg till ny ledamot i Tredje AP-fondens styrelse.

Lars Otterbeck är docent i företagsekonomi och tidigare bl.a. verkställande direktör och koncernchef i Alecta. Lars Otterbeck har ett antal uppdrag på ledande poster, bl.a. som ordförande i Hakon Invest, och är en framträdande profil inom bolagsstyrning, bl.a. som ordförande i Näringslivets Börskommitté och vice ordförande i Kollegiet för Bolagsstyrning. Lars Otterbeck efterträder utredningschefen Rolf Andersson som avsagt sig omval.

Kari Lotsberg har en bred bakgrund från finansmarknadsområdet, bl.a. som statssekreterare vid Finansdepartementet och som ledamot i ett antal styrelser, både i Sverige och internationellt. Hon är f.n. ledamot i styrelserna för NeoNet och SwedSec.

Frågor kan ställas till:
Christina Kusoffsky Hillesöy
tel:  08-555 171 23
mobil: 0709-517 223