Gå direkt till navigering

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2007

Finansdepartementet utvärderar varje år AP-fondernas verksamhet på uppdrag av regeringen.

Utvärderingen av fondernas verksamhet har nu publicerats och kan laddas ned från regeringens hemsida. 

I skrivelsen konstateras att styrelsernas strategiska beslut har varit avgörande för AP-fondernas utveckling. Enligt utvärderingen har fonderna haft en tillräckligt hög långsiktig avkastning för att ge ett positivt bidrag till pensionssystemets finansiering.