Gå direkt till navigering

Remissvar – En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna, Ds 2015:6

Tredje AP-fonden har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna, Ds 2015:6.
 
Tredje AP-fondens bedömning är att ett dämpat balanstal inte bör införas – det riskerar att medföra mycket långa balanseringsperioder med osäkra utfall vilket påverkar principen om generationsneutralitet och kan påverka systemets finansiella ställning. Allt annat lika innebär längre balanseringsperioder dels att antalet pensionärer som kommer att få reducerade pensioner ökar, dels att dödsfallsvinsterna i systemet ökar eftersom fler pensionärer kommer att avlida innan de kompenserats fullt ut för balanseringens effekter.
 
Läs hela remissvaret här >>