Gå direkt till navigering

Remissvar på Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)

Tredje AP-fonden begränsar sitt yttrande till avsnitt 14, Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Utredningens förslag i övrigt berör endast bolag som inte ingår i Tredje AP-fondens investeringsuniversum eller har en begränsad betydelse för de bolag fonden får investera i.

Läs hela remissvaret här >>