Gå direkt till navigering

Remissvar på Kollegiets förslag till utvidgad bolagsstyrningskod

Tredje AP-fonden stödjer Kollegiets förslag till utvidgade regler i Svensk kod för bolagsstyrning om ersättningar till ledande befattningshavare i svenska börsbolag.

Länk till remissvaret här >>