Gå direkt till navigering

Remissvar till NBK

Tredje AP-fonden stöder NBKs förslag från den 16 mars 2009 till nya regler om offentliga uppköpserbjudanden på den svenska aktiemarknaden. Vi bedömer att förslaget stärker förtroendet för den svenska aktiemarknaden.

Läs hela remissvaret här >>