Gå direkt till navigering

Remissvar till Socialdepartementet

AP3s remissvar avseende utjämnat värde för buffertfonderna vid beräkning av balanstalet.

Läs hela remissvaret här >>