Gå direkt till navigering

Staffan Hansén blir Tredje AP-fondens nya vd

Pressrelease

2022-06-13

Tredje AP-fondens styrelse (AP3) har utsett Staffan Hansén till ny vd. Staffan Hansén är idag vd för SPP Pension & Försäkring och medlem i koncernledningen för Storebrand-koncernen. Han tillträder rollen på AP3 senast den 1 december och efterträder Kerstin Hessius som i mars annonserade att hon lämnar AP3s vd-stol efter 18 år.

20211014 Stockholm.
SPP. Foto: Jonas Eng

Staffan Hansén har tidigare varit vd för Storebrand Asset Management samt ansvarat för förvaltningen av Storebrandkoncernens livportföljer, och har därmed mångårig erfarenhet av att leda kapitalförvaltningsorganisationer. Innan dess har Staffan ansvarat för räntehandel i Handelsbanken och Alfred Berg.

Christina Lindenius, styrelseordförande i AP3 kommenterar:

”Jag är mycket glad över att vi har rekryterat Staffan Hansén som ny vd för AP3. Med sin långa och breda erfarenhet av kapitalförvaltning och gedigna erfarenhet som vd och ledare, är jag övertygad om att Staffan Hansén – tillsammans med alla kompetenta medarbetare i AP3 – kommer att skapa de bästa förutsättningarna för en fortsatt god utveckling av verksamheten och därmed för det allmänna pensionssystemet.”

Staffan Hansén, tillträdande vd för AP3 kommenterar:

”Jag ser väldigt mycket fram emot att lära känna medarbetarna på AP3, och tillsammans med dem fortsätta leverera på fondens viktiga uppdrag för det allmänna pensionssystemet. Jag har stor respekt för de fina resultat som åstadkommits, och kliver in i vd-rollen med en ambition om att fortsätta utveckla AP3 som en kapitalförvaltare i världsklass i en kompetent och trivsam arbetsmiljö”.

 

Länkar till relaterade pressmeddelanden om vd-bytet:

Kerstin Hessius slutar som vd för AP3
Tredje AP-fonden söker ny vd

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation Tredje AP-fonden, 0709 517 223 eller lil.lindgren@ap3.se

 

Om Tredje AP-fonden:

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till rekordhöga 502 miljarder kronor och AP3 redovisade det bästa resultatet i fondens drygt 20-åriga historia. AP3s avkastning för helåret 2021 var 20,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 86,8 miljarder kronor. Den senaste 10-årsperioden redovisar AP3 en avkastning om 11,1 procent i genomsnitt per år. Fonden har sedan 2009 betalat in 73 miljarder kronor till pensionssystemet och samtidigt bidragit till att stärka det finansiellt. AP3s avkastning uppgår sedan starten 2001 till 7,0 procent i genomsnitt per år medan inkomstindex, som styr pensionsrätter och pensioners uppräkning, stigit med motsvarande 2,9 procent.

 

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se