Gå direkt till navigering

Strategiförändring

AP3 började implementera en mer dynamisk allokering inom referensportföljen under 2003/2004. AP3 tar nu ytterligare ett steg i riktningen mot att förvaltningen av tillgångarna bättre ska avspegla fondens åtagande. Det innebär en mer aktiv förvaltning av alla risker i referensportföljen (både marknadsrisk och aktiv risk, dvs beta och alfa). Strategin innebär att såväl den globala ränteportföljen som aktieportföljen kommer att förvaltas mer aktivt mellan regioner och segment.

Organisatoriskt bildas en aktiegrupp med helhetsansvar för alla aktiemandat, oberoende av region eller förvaltningsstil. Aktiemandaten består av både passiva och aktiva samt externa och interna mandat. Den globala aktieförvaltningen kommer att mer aktivt allokera mellan regioner, segment och sektorer samt söka ökad diversifiering. Gruppen ansvarar också för val och uppföljning av externa aktieförvaltare. De interna aktiva aktiemandaten (stockpicking) kommer att fokuseras på den svenska aktieportföljen samt TMT-sektorerna (telekom, media och teknologi) i Europa.

Strategin avspeglar den globala trenden inom pensionsförvaltning mot en dynamiskt förvaltning av portföljen och ökat fokus på de absoluta riskerna.

Vid frågor kontakta:

Christina Kusoffsky Hillesöy
informationschef
T: 08-555 17 123
Mobil: 0709 517 223