Gå direkt till navigering

Svenska institutioner i unikt investerarsamarbete – för en hållbar framtid

Tretton svenska institutionella investerare – med ett förvaltat kapital på 3 800 miljarder kronor – går samman i ett unikt samarbete för att gemensamtpåverka svenska börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande.

Tillsammans har institutionerna 490 miljarder kronor placerade på den svenska aktiemarknaden. Det motsvarar 18 procent av kapitalet på Stockholmsbörsen.

De 100 största bolagen på Stockholmsbörsen kommer i dagarna att få uppmaningen att delta i en enkätundersökning med frågor som gäller ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet. Resultaten av enkäten kommer sedan att offentliggöras i en rapport som publiceras i januari 2010.

Varför vill vi göra detta?

Vi anser att företagen genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet kan bidra till att minska risker och kostnader samt till att tillvarata affärsmöjligheter. Därmed främjas långsiktigt hållbart värdeskapande och vi som investerare kan försäkra oss om att viktiga förutsättningar finns för den framtida finansiella avkastningen på våra kunders kapital.

Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor för långsiktigt värdeskapande. Genom tillförlitlig och relevant information från bolagen om hur miljömässiga och sociala aspekter integreras i affärsverksamheten skapas bättre genomlysning av företagen. Initiativet bidrar därmed till att skapa bättre beslutsunderlag för investerare samt till att utveckla praxis på den svenska börsen.

Förebilden för projektet Hållbart värdeskapande är det norska projektet Baerekraftig verdiskaping som genomfördes för första gången år 2008.

Projektet Hållbart värdeskapande presenteras vid ett frukostseminarium i dag klockan 9.00 till 10.00. Därefter kommer de investerare som står bakom projektet att nås enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Tillsammans har institutionerna ett förvaltat kapital på 3 800 miljarder kronor varav 490 miljarder är placerat på den svenska aktiemarknaden. Totalt står institutionerna bakom 18 procent av kapitalet på Stockholmsbörsen. Samtliga uppgifter avser 2009-06-30.

Kontaktuppgifter till investerare som står bakom projektet:

 • DnB NOR Asset Management, projektledare för Hållbart värdeskapande – Allan Emanuelsson, telefon 0702-67 94 64
 • Tredje AP-fonden, Christina Kusoffsky Hillesöy, Informationschef/Etik- och miljöansvarig, telefon 08-555 17 123
 • Andra AP-fonden, Ulrika Danielson, Kommunikationschef, 031-704 29 29
 • Fjärde AP-fonden, Annika Andersson, Chef ägarstyrning och information, telefon 08-787 75 69
 • Folksam, Emilie Westholm, Bolagsanalytiker, telefon 0708-31 50 74
 • Första AP-fonden, Nadine Viel Lamare, ESG-analytiker, telefon 08-566 20 270
 • Meta Asset Management, Gunilla Hjalmarsson, VD, 0708-666 360
 • Nordea Investment Funds, Sasja Beslik, Director ESG Analysis, telefon 0733-577 310
 • SEB, Tove Bångstad, Fondchef Sverige, 08-676 90 86
 • Skandia Liv, Caroline af Ugglas, Aktiechef/Ägarstyrningsansvarig, telefon 08-788 33 50
 • SPP, Stina Billinger, Ansvarig Corporate Responsibility telefon 0704-677482
 • Swedbank Robur, Anna Nilsson, Chef miljö- och etikanalys/ansvarsfulla placeringar, 0708-79 98 23
 • Svenska kyrkan, Gunnela Hahn, Ägaransvarig, 070- 286 29 50

För mer information om den norska rapporten, kontakta Jeanett Bergan, projektledare för Baerekraftig verdiskaping i Norge, KLP, telefon +47-920 38 589 

www.hallbartverdeskapande.se