Gå direkt till navigering

Three Tree köper skog för 500 miljoner USD i Texas

Three Tree köper skog för 500 miljoner USD i Texas

Tredje AP-fonden (AP3) har genom Three Tree Holding LLC (Three Tree) köpt skogstillgångar i östra Texas till ett värde om 500 miljoner USD. Cirka 300 000 acers har förvärvats från Texmark Timber Treasury L.P. (“Triple T”), ett dotterbolag till Catchmark Timber Trust (NYSE:CTT).

”Den här investeringen är en del i AP3s strategi för att bygga en hållbar och robust portfölj – en portfölj som kan avkasta väl även under en negativ klimatutveckling. Vi ser en stor potential i vårt strategiska samarbete med Hancock Natural Resource Group (HNRG) – genom det kommer vi bidra mer till den långsiktiga försörjningen av hållbar skogsråvara.”, säger AP3s Chef ILS & Skogsinvesteringar, Dan Bergman.

För eventuell ytterligare information kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation Tredje AP-fonden, +46 709 517 223

Dan Bergman, Chef ILS & Skogsinvesteringar, +46 709 517 222

 

Three Tree är ett amerikanskt skogsbolag som ägs av Tredje AP-fonden (AP3). Bolaget förvaltar och investerar långsiktigt och hållbart i nordamerikanska skogstillgångar

AP3 är en av fyra buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2021 förvaltade fonden 466,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se