Gå direkt till navigering

Här hittar du alla AP3s publicerade finansiella rapporter som årsredovisningar, halvårsrapporter, ägarstyrnings- och hållbarhetsrapporter.