Gå direkt till navigering

Tidningen aktiespararen utdelar månades ros till Tomas Nicolin

”Månadens ros måste definitivt överlämnas till verkställande direktören i Tredje AP-fonden, Tomas Nicolin. Skälet till detta är givetvis hans rakryggade agerande i samband med att Skandias ledning återigen försökte belöna sig själv med ett frikostigt optionsprogram. I en debattartikel i Dagens Nyheter kritiserade Tomas Nicolin programmets utformning, vilket till slut ledde till att styrelsen drog tillbaka sitt förslag. I en värld av institutionella ägare med ryggrader som i många fall visat sig vara konstruerade som gyrokompasser sticker onekligen hans agerande ut på ett positivt sätt.

Skandias styrelseordförande Lars Ramqvist hotade med att avgå om styrelsens förslag inte gick igenom på bolagsstämman. Undertecknad, som är stolt fader till femårige Johan, är väl bekant med denna typen av argumentationsteknik. Hot förresten: mot bakgrund av Ramqvists sentida prestationer i allmänhet, och hanteringen av Skandia i synnerhet, är frågan om aktieägarna har anledning att uppfatta hans uttalande som ett hot. Att syna korten brukar vara ett effektivt agerande. Med en alltmer krympande maktbas kan det nog vara trivsamt att klamra sig fast vid de återstående uppdragen.

Någon avgång aviserades således inte, trots styrelsens nederlag. Att vi har aktiva ägare som håller styrelser och företagsledningar i öronen är en livsnödvändighet för näringslivets överlevnad. Parallellerna mellan att sköta ett företag och ett land är påtagliga. Det är ingen slump att länder som har en struktur i övervakningen av de olika organen är de som utvecklats bäst. Maktdelningslära är en förutsättning för långsiktig överlevnad. Det är lika begåvat att avskaffa ägarna i ett företag som att avskaffa väljarna i ett politiskt system. Så stå på dig, Tomas!”

Lars Milberg